حسابان وب

بخشنامه ۵۰۵/۹۶/۲۰۰مورخ ۹۶/۲/۲۴(اصلاح نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک)

0 3,843
آکادمی محسن قاسمی

بخشنامه ۵۰۵-۹۵-۲۰۰مورخ۹۵/۲/۴ سازمان امورمالیاتی بموجب بخشنامه فوق الذکر اصلاح شد:

 
فینتو


 
توضیح سایت:

برای این بخشنامه ، دستورالعمل تکمیلی صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.