نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۱۰۱ مورخ۹۴/۱۱/۳(دستورالعمل اجرايي بند س ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 2,263

حسابداراپ

به پيوست تصوير دستورالعمل اجرايي بند (س ) ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱۳۹۴، که از طرف وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي تصويب گرذيده است جهت اطلاع و اجرا ابلاغ مي گردد .

 

پندار سیستم

                                                          سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.