ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۷۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۷/۲۶(ابطال بخشهایی از دو بخشنامه سازمان امورمالیاتی)

باتوجه به ابطال فراز پاياني بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲-۲۰۰ مورخ ۲۱-۶-۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰۰۰-۲۰۰ مورخ ۱۰-۱۰-۱۳۹۱ اين سازمان به موجب رأي صادره در اجراي دادنامه شماره ۷۸۵ الي ۷۸۷ مورخ ۲۴-۶-۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري(تصوير پيوست)، مقرر مي دارد:


باعنايت به راي مذکور در اجراي مقررات ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم، طرح ها و پروژه هايي که قبل از لازم الاجراء شدن قانون ياد شده(۲۵-۶-۱۳۹۱) مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده است از شمول قانون موصوف مستثني هستند.
 لذا از تاريخ صدور رأي فوق (۲۴-۶-۱۳۹۴)، اشخاص موضوع صدر ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقي در اجراي تبصره ۵ آن، وجوهي را بابت طرحها و پروژه هايي که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم(۲۵-۶-۱۳۹۱) مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده است، پرداخت مي نمايند  پنج در صد (۵%) آن را  به عنوان علي الحساب ماليات مودي  (دريافت کننده وجوه)‌ کسر و ظرف سي روز به حسابهاي تعيين شده واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند. .۹۹


  علي عسکري

    رييس کل سازمان امور مالياتي کشورنسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۴
 • بدون نظر
 • آمار : 3,949 بازدید
 • ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: