حسابان وب

بخشنامه ۶۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۹(ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷-۲۰۰ وعدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش)

0 781

حسابداراپ

 پيرو بخشنامه شماره ۴۲-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۲-۴-۱۳۹۴ به پيوست تصوير دادنامه شماره ۴۶۰ مورخ ۲۲-۴-۱۳۹۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷-۲۰۰ مورخ ۲۸-۶-۱۳۹۱ و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال ميگردد .


بنابراين عدم نصب و استفاده از سامانه مزبور توسط داروخانه ها در اجراي بخشنامه اخيرالذکر موجب محروميت از معافيت مالياتي از سال ۱۳۹۲ و بعد از آن نخواهد بود.

محل تبلیغ شما

           
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                              علي عسکري

رييس کل سارمان امور مالياتي کشور

 


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.