حسابان وب

بخشنامه ۴۲-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۴/۲۲(اعمال معافيت موضوع ماده۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص صاحبان داروخانه ها)

0 956

حسابداراپ

توضیح سایت:بخشنامه مرتبط با این موضوع را اینجا ببینید.

 پيرو قسمت اخير بخشنامه شماره ۱۶-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۳-۲-۱۳۹۴ با توجه به سوالات مطرح شده از سوي ادارات امور مالياتي درخصوص نحوه برخورد ماموران مالياتي در رسيدگي به ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان داروخانه ها از حيث اعمال يا عدم اعمال معافيت هاي قانوني، با عنايت به بخشنامه مذکور بدينوسيله مقرر مي­دارد؛


عدم نصب و استفاده از سامانه ­هاي فروشگاهي توسط صاحبان مشاغل مذکور، موجب محروميت از معافيت­هاي قانوني نخواهدشد.

محل تبلیغ شما


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.