حسابان وب

نتایج بررسی جهانی موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط زیرمجموعه فدراسیون بین المللی حسابداران در سال ۲۰۱۴

0 494
آکادمی محسن قاسمی

براساس نتایج بررسی جهانی موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط زیرمجموعه فدراسیون بین المللی حسابداران در سال ۲۰۱۴ (IFAC Global SMP Survey 2014) که به تازگی منتشر شده است، این موسسه ها در سراسر جهان به طور کلی نسبت به سال ۲۰۱۵ خوش بین هستند.این بررسی نشان داد که از چهار حوزه حسابرسی و اطمینان بخشی؛ حسابداری، تنظیم صورتهای مالی، و سایر خدمات مرتبط و غیراطمینان بخشی؛ مالیات؛ و خدمات مشاوره، دو حوزه مالیات و مشاوره کسب وکار در سرعت رشد پیش بینی شده رقابت نزدیکی با هم داشتند. تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان انتظار حداقل یک رشد متوسط را در هر یک از این حوزه ها داشته اند.

فینتو

منبع: حسابرس به نقل ازIFACارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.