نرم افزارحسابداری صدگان

قبل از استخدام کارگران نسبت به انجام معاینات پزشکی آنان اقدام کنيد.

0 705

حسابداراپ

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: بر اساس ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان مکلفند قبل از استخدام کارگران نسبت به انجام معاینات پزشکی آنان اقدام کنند.

پندار سیستم


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سیروس نصیری افزود: هدف از الزام کارفرمایان به اجرای ماده ۹۰ صیانت از نیروی کار، پیشگیری از حوادث ناشی از کار و بکارگیری نیروی انسانی در شغل وحرفه متناسب با توانایی جسمی وروحی وی است.
وی اظهار داشت: عدم انجام معاینات قبل از استخدام کارگران توسط کارفرما و بکارگیری افراد ناتوان در بسیاری از موارد موجب بروز حوادث و یا تشدید بیماری بیمه شدگان شده و خسارات روحی وجسمی برای آنان به دنبال داشته است.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی  گفت: انتظار می رود با این اطلاع رسانی ها، کارفرمایان با اجرای دقیق ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی زمینه افزایش بهره وری را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون کار، مشخص شود که آنها در حین استخدام قابلیت واستعداد کار مرجوع را نداشته وکارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است ودر نتیجه بیمه شده دچار حادثه شده ویا بیماری او شدت یافته، سازمان تأمین اجتماعی مقررات قانونی خود را در خصوص حمایت از بیمه شده انجام می دهد وهزینه های مربوطه را طبق ماده ۵۰قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.


 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.