تغير دراساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران

0 32

 آنجایی که به موجب نظر شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران مقرر است مفاد اساسنامه جامعه مورد بازنگری قرار گیرد، لذا از کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه و ذی‌نفعان درخواست می‌شود:


نظرات و پیشنهادات خود را در ارتباط با اشکالات اساسنامه موجود در مقایسه با یک جامعه حرفه‌ای غیردولتی، غیر انتفاعی دارای استقلال مالی، شخصیت حقوقی مستقل و خود انتظام و منطبق با قوانین و مقررات مصوب را در اسرع وقت به آدرس الکترونیکیasasnameh@iacpa.ir ارسال نمایند.


محمدتقی شیرخوانی

دبیرکلارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.