نرم افزارحسابداری صدگان

اطلاعاتي بيشتر در زمينه ارسال صورت معاملات فصلي

0 905

حسابداراپ

از آنجايي که يکي از مهمترين اهداف سازمان امور مالياتي کشور، تکريم ارباب رجوع و ارايه ي خدمات مطلوب و بهينه به موديان مالياتي مي باشد، اين سازمان اقدامات متعددي را براي نيل به اين هدف خطير انجام داده است.

 

ازجمله ي اين اقدامات مي توان به تسهيلات و امكانات ارسال الكترونيكي صورت هاي معاملات فصلي، در راستاي اجراي ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، اشاره کرد.

 در اين گزار ش و گزارشهاي آتي سعي خواهيم کرد تا به منظور شفاف سازي و رفع برخي ابهامات، سوالات مطرح شده از سوي چند تن از صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي را با عده اي از کارشناسان مالياتي درميان بگذاريم.

پندار سیستم

 اين بار به اداره ي کل امور مالياتي استان تهران مراجعه کرديم و با برخي از صاحبان مشاغل گفت و گويي داشتيم. در پايان، اهم پرسشهاي مطرح شده ي ايشان را پيرامون ارسال صورت معاملات فصلي با يكي از کارشناسان خبره مالياتي درميان گذاشتيم.

 مدير مالي آزمايشگاهي در شمال تهران پرسيده است: «آيا بايد حقوق و دستمزد پرداختي به پرسنل را نيز بصورت فصلي ارسال نمود؟» کارشناس خبره ي سازمان امور مالياتي مي گويد: «در صورتيکه مبالغ پرداختي براي کارکنان و پرسنلي باشد که در فهرست حقوق بگيران قرار دارند، ازمصاديق موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد. ومي بايست براساس ماده ۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به ارسال فهرست کارکنان وليست حقوق اقدام نمايند.

يكي ديگر از فعالان اقتصادي كه صاحب کارخانه يي توليدي است، مي پرسد: «فهرست پرداخت قراردادها براي ارسال چه اطلاعاتي مي باشد؟» اين بار نيز کارشناس خبره مالياتي دراين خصوص پاسخ مي دهد: قراردادهايي که داراي کارفرما و پيمانکار يا مشاور مي باشند، مي بايست فقط کارفرما فرم قرارداد را پرنموده و قسمت مبلغ کل قرارداد مبلغ اصلي قرارداد را ذکر نمايد و در قسمت پرداخت، هرگونه پرداخت از مبلغ مذکور را درج نمايد و نيازي به درج مجدد اطلاعات در قسمت خريد نمي باشد؛ وپيمانکار يا مشاور مي بايست در قسمت فروش مبلغ دريافتي را عنوان نمايند و همچنين اشخاصي که دريافت کننده ي مبلغ قرارداد هستند مي بايست قسمت فروش را تکميل نموده و در قسمت شرح کالا شرح خدمت يا قرارداد را عنوان نمايند.» در خاتمه مي توان خاطر نشان ساخت که ماده ۱۶۹ مکرر از جمله مواد قانون ماليات هاي مستقيم است که در راستاي رعايت حقوق موديان، بسط و گسترش عدالت مالياتي، افزايش رضايتمندي موديان و تحقق عدالت اجتماعي تاثير بسزايي دارد.

منبع :سايت سازمان امورمالياتي كشور


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.