حسابان وب

بخشنامه ۱۶۹۳۰/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۶/۲۳(شمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)

0 603

حسابداراپ

به پيوست تصوير نامه شماره ۱۰۴۳۵۴/۱۸۸۴۴ مورخ ۹/۵/۹۲ سرپرست محترم امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقـوقي رئيس جمهور، متضمن نظريه حقوقي درخصوص تسري حکم تبصره ۲ ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر لزوم تسليم اظهارنامه مالياتي جهت برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي به کليه مشمولين حکم معافيت موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.


محل تبلیغ شما

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم


براي دريافت بخشنامه پيوست بروي تصوير زيركليك كنيد:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.