حسابان وب

ماليات ارزش افزوده شركتهاي پيمانكاري درمحل فعاليت انهاپرداخت مي شود

0 415
آکادمی محسن قاسمی

استاندارخوزستان گفت : با تصويب هيات دولت، ماليات ارزش افزوده وكليه عوارض شركت ها و پيمانكاران درمحل فعاليت آنها پرداخت مي شود.


به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از ايرنا ، هيات وزيران در پايان دور چهارم سفراستاني خود به خوزستان، به رياست محمد رضا رحيمي معاون اول رييس جمهوري تشكيل جلسه داد و مصوبات متعددي را براي توسعه خوزستان به تصويب رساند.


فینتو

استاندار خوزستان درخصوص اهميت اقتصادي اين مصوبات گفت :درقانون فعلي اخذ ماليات هاي مستقيم ،پرداخت ماليات ارزش افزوده توسط شركت ها ، پيمانكاران وشركت هاي مشاوره اي و سايربخش هاي خدماتي درمحل ثبت شركت ها صورت مي گيرد. بنابراين بسياري ازشركتها يي كه محل استقرار آنها بلحاظ سابقه طولاني درتهران ، شمال وكرج مي باشد اما فعاليت هاي انها با توجه به گستره كارها درخوزستان ودرسايراستان هاي محروم مي باشد، از اين پس موظف خواهند بود اين نوع ماليات وعوارض را درمحل فعاليت خود پرداخت نمايند .


سيد جعفرحجازي افزود: هيات دولت درنشست اخير خود دراهواز مصوب نمود كه لايحه دو فوريتي براي اصلاح قانون مالياتي تقديم مجلس شوراي اسلامي كند كه براساس آن شركتها موظف به پرداخت ماليات ارزش افزوده وساير عوارض در محل فعاليت واجراي عمليات كار شوند .


حجازي افزود: اين مصوبه علاوه براينكه براي همه استانهاي كشور مفيد خواهد بود وهمه ازآن برخوردارخواهند شد اما موجب رونق بيشتر شهرها و روستاهاي محروم كه شركت هاي نفت ، گاز وپتروشيمي در آنجاها پروژه دارند ، خواهد شد و درآمدهاي حاصل ازاين گونه ماليات ها وعوارض مستقيما براي عمران و آباداني اين مناطق هزينه خواهد شد.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.