نرم افزارحسابداری صدگان

خلاصه معافيت حقوق كاركنان بخش غيردولتي از ۱۳۸۵ لغايت ۱۳۹۵+ بخشنامه میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۶

30 3,806

حسابداراپ

جدول خلاصه معافيت هاي ماليات حقوق كار كنان بخش غير دولتي


 

.

سال

از مبلغ(ريال-ماهانه)

تا مبلغ(ريال-ماهانه)

نرخ – درصد

۱۳۸۵

۱

۲،۱۶۰،۰۰۰

۰

۱۳۸۶

۱

۲،۲۷۰،۰۰۰

۰

۱۳۸۷

۱

۲،۴۵۰،۰۰۰

۰

۱۳۸۸

۱

۴،۱۶۶،۶۶۷

۰

۱۳۸۹

۱

۴،۳۷۵،۰۰۰

۰

۱۳۹۰

۱

۴،۸۵۰،۰۰۰

۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۵،۵۰۰،۰۰۰

۸،۳۳۳،۳۳۳

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۱،۵۰۰،۰۰۰

۱۳،۰۰۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

———————————

——————————–

———————————

———————————

۱۳۸۵

۲،۱۶۰،۰۰۱

۵،۶۶۰،۰۰۰

۱۰

۱۳۸۶

۲،۲۷۰،۰۰۱

۵،۷۷۰،۰۰۰

۱۰

۱۳۸۷

۲،۴۵۰،۰۰۱

۵،۹۵۰،۰۰۰

۱۰

۱۳۸۸

۴،۱۶۶،۶۶۸

۷،۶۶۶،۶۶۷

۱۰

۱۳۸۹

۴،۳۷۵،۰۰۱

۷،۸۷۵،۰۰۰

۱۰

۱۳۹۰

۴،۸۵۰،۰۰۱

۸،۳۵۰،۰۰۰

۱۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۵،۵۰۰،۰۰۱

۸،۳۳۳،۳۳۴

۱۰،۰۰۰،۰۰۱

۱۱،۵۰۰،۰۰۱

۱۳،۰۰۰،۰۰۱

۲۰،۰۰۰،۰۰۱

۹،۰۰۰،۰۰۰

۱۱،۸۳۳،۳۳۳

۷۰،۰۰۰،۰۰۰

۸۰،۵۰۰،۰۰۰

۹۱،۰۰۰،۰۰۰

۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

——————————–

———————————

———————————

———————————

۱۳۸۵

۵،۶۶۰،۰۰۱

۱۰،۴۹۳،۳۳۳

۲۰

۱۳۸۶

۵،۷۷۰،۰۰۱

۱۰،۶۰۳،۳۳۳

۲۰

۱۳۸۷

۵،۹۵۰،۰۰۱

۱۰،۷۸۳،۳۳۳

۲۰

۱۳۸۸

۷،۶۶۶،۶۶۸

۱۲،۵۰۰،۰۰۰

۲۰

۱۳۸۹

۷،۸۷۵،۰۰۱

۱۲،۷۰۸،۳۳۳

۲۰

۱۳۹۰

۸،۳۵۰،۰۰۱

۱۳،۱۸۳،۳۳۳

۲۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۹،۰۰۰،۰۰۱

۱۱،۸۳۳،۳۳۴

۷۰،۰۰۰،۰۰۱

۸۰،۵۰۰،۰۰۱

۹۱،۰۰۰،۰۰۱

۱۲۰،۰۰۰،۰۰۱

۱۳،۸۳۳،۳۳۳

۱۶،۶۶۶،۶۶۷

به بعد

به بعد

به بعد

به بعد

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

———————————

———————————

———————————

——————————–

۱۳۸۵

۱۰،۴۹۳،۳۳۴

۲۲،۹۹۳،۳۳۳

۲۵

۱۳۸۶

۱۰،۶۰۳،۳۳۴

۲۳،۱۰۳،۳۳۳

۲۵

۱۳۸۷

۱۰،۷۸۳،۳۳۴

۲۳،۲۸۳،۳۳۳

۲۵

۱۳۸۸

۱۲،۵۰۰،۰۰۱

۲۵،۰۰۰،۰۰۰

۲۵

۱۳۸۹

۱۲،۷۰۸،۳۳۴

۲۵،۲۰۸،۳۳۳

۲۵

۱۳۹۰

۱۳،۱۸۳،۳۳۴

۲۵،۶۸۳،۳۳۳

۲۵

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳،۸۳۳،۳۳۴

۱۶،۶۶۶،۶۶۸

۲۶،۳۳۳،۳۳۳

۲۹،۱۶۶،۶۶۸

۲۵

۲۵

———————————

———————————

——————————–

——————————–

۱۳۸۵

۲۲،۹۹۳،۳۳۴

۸۵،۴۹۳،۳۳۳

۳۰

۱۳۸۶

۲۳،۱۰۳،۳۳۴

۸۵،۶۰۳،۳۳۳

۳۰

۱۳۸۷

۲۳،۲۸۳،۳۳۴

۸۵،۷۸۳،۳۳۳

۳۰

۱۳۸۸

۲۵،۰۰۰،۰۰۱

۸۷،۵۰۰،۰۰۰

۳۰

۱۳۸۹

۲۵،۲۰۸،۳۳۴

۸۷،۷۰۸،۳۳۳

۳۰

۱۳۹۰

۲۵،۶۸۳،۳۳۴

۸۸،۱۸۳،۳۳۳

۳۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۲۶،۳۳۳،۳۳۴

۲۹،۱۶۶،۶۶۹

۸۸،۸۳۳،۳۳۳

۹۱،۶۶۶،۶۶۶

۳۰

۳۰

———————————

——————————–

———————————

———————————

۱۳۸۵

۸۵،۴۹۳،۳۳۴

به بعد

۳۵

۱۳۸۶

۸۵،۶۰۳،۳۳۴

۳۵

۱۳۸۷

۸۵،۷۸۳،۳۳۴

۳۵

۱۳۸۸

۸۷،۵۰۰،۰۰۱

۳۵

۱۳۸۹

۸۷،۷۰۸،۳۳۴

۳۵

۱۳۹۰

۸۸،۱۸۳،۳۳۴

۳۵

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۸۸،۸۳۳،۳۳۴

۹۱،۶۶۶،۶۶۷

۳۵

۳۵

.

تهیه و تنظیم : سايت تازه هاي حسابداري


پندار سیستم


لينك مرتبط:

 –بخشنامه۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۸(کسر معافیت حقوق به میزان سال ۱۳۹۱ از حقوق پرداختی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به طور علی الحساب)

دانلود جدول معافیت مالیاتی حقوق در سال ۱۳۹۲

– بخشنامه ۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱/۲۵(میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۳)

– بخشنامه ۱/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۱/۷(ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۴)

بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۱۹ مورخ ۹۵/۳/۲۶(میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۱۳۹۵)

– بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۸ مورخ ۹۶/۱/۳۰(میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال۱۳۹۶)

.

 .

محل تبلیغ شما

30 نظرات
 1. نويد می گوید

  كار شما حرف نداره ! اتفاقاً دنبال همچين جدولي مي گشتم ، متشكرم

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  البته به بخش نامه لينك گذاري شده سازمان امورمالياتي هم توجه بفرمائيد.

 3. بانو می گوید

  سلام
  ما که امروز ۲۹ اردیبهشت می خواهیم مالیات بر حقوق را واریز کنیم، آیا می توانیم از این عدد معافیت جدید استفاده کنیم یا باید طبق بخشنامه ۲۸ فروردین فعلا به صورت علی الحساب از معافیت سال پیش استفاده کنیم؟

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده فعلا براساس بخشنامه ي سازمان عمل كنيد تا قانون بودجه به دولت ابلاغ و روال قانوني آن طي شود.
  موفق باشيد

 5. بانو می گوید

  از پاسخ سریع شما ممنونم.

 6. مدیر سایت می گوید

  ضمن تشكر
  به اين مسير هم مراجعه بفرمائيد:
  اعمال معافیت مالیاتی حقوق‌ زیر ۸۳۳ هزار تومان از خرداد

 7. بانو می گوید

  با این خبر آخر تصمصم گیری سخت تر شد.
  برای شرکت ما فاصله ۵۰۰ هزار تومان است.
  با این شرایط فکر می کنید همچنان علی الحساب محاسبه نماییم؟

 8. محمد می گوید

  با سلام واحترام.
  خواهشمند است اعلام فرماييد ماليات حقوق كارمندان قراردادي شهرداري ها بايد يراساس بخش دولتي محاسه شود يا غير دولتي .( لطفا استناد قانوني آن را نيز اعلام فرماييد.) با تشكر

 9. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 10. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  شركتها و سازمانهايي كه دربودجه كشور رديف قانوني دارند مشمول ماليات دولتي هستند و درغيراينصورت خير
  موفق باشيد.

 11. بهروز می گوید

  با اعلام جدول مالیاتی مشخص شد وعده هایی را که برای یکسان سازی مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی وخصوصی دادید سرکاری بوده است وهمچنان بی عدالتی وتبعیض بر کار کنان بخش خصوصی ادامه خواهد داشت و از خدا می خواهیم که به ما کمک کند . خواهشمندم جواب قانع کننده ای که چرا این تبعیض بایستی وجود داشته باشد.

 12. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اين موضوع وابسته به تصويب لايحه اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم كه در مجلس مي باشداست.

 13. غلام پور می گوید

  سلام و وقت بخیر مدیریت محترم سایت /
  مدتی است پاسخ های آن مدیریت به سوالات کاربران در پست های مختلف آن سایت( با موضوع بیمه ای و حقوق ) را پیگیری میکنم که حکایت از تسلط کامل آن مدیریت در این زمینه می باشد . اینکه با حوصله و سعه صدر این کار را ادامه می دهید قابل تقدیر و قدر دانی خواهد بود .
  موفق و پیروز باشید

 14. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام حضور جناب غلامپور
  از اظهار لطف شما كمال تشكر دارم و اميدوارم به واقع همان طور باشد كه مي فرمائيد و پاسخهاي ارائه شده اگر مشكلي از دوستان حل نمي كند باعث گمراهي آنها نشود.
  باتقديم احترام

 15. سجاد می گوید

  معافیت از مالیات حقوق بر اساس پایه حقوق می باشد یا بر اساس حقوق دریافتی؟
  مثلا کسی که حقوق ثابت ۷۹۰ هزار تومانی دارد ولی ۹۰۰ هزار ریال دریفتی دارد معاف از مالیات می باشد؟

 16. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  براساس پايه حقوق و اقلامي كه مشول ماليات هستند.
  براي اين منظور ماده ۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم را مروركنيد.

 17. س می گوید

  با سلام
  شرکت ما پرداخت هایی باعنوان کارانه در ۱۵ ام هر ماه داشته، و تصمیم دارند که این کارانه را ۳ ماه یکبار پرداخت کنند و دلیل آن را هم کم شدن مالیات آن اذعان میکنند به این صورت که چون به درامد اضافه نمیشود در جدول مالیاتی نمیرود و بعنوان پاداش حساب شده و ۱۰% آن شامل مالیات خواهد شد. با توجه به اینکه شرکت تک دفتره است، بنظر شما این امکان دارد؟ یا چون پرداخت مستمر محسوب میشود باز هم همان مالیات طبق جدول مشمول ان خواهد شد.
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 18. علي می گوید

  سلام جناب ( س )
  تا آنجا که می دانم و می بینم ، اگر ۱۰% کسر و در موعد مقرر به حساب مالیاتی پرداخت شود موردی نداشته و بعنوان هزینه مورد قبول قرار خواهد گرفت ( البته توجه داشته باشیم در حد متعارف و متناسب با فعالیت شرکت باشد ) ، حتی اگر استمرار داشته باشد .
  موفق باشید /

 19. ضیایی می گوید

  سلام
  بنده به صورت ساعتی وبدون هیچگونه قراردادی ذر یک مدرسه غیرانتفاعی استثنایی کفتار درمتنی می کنم وماهیانه ۳۲۰ هزار تومان برای دو روز کار در هفته که ماهیانه ۳۲ ساعت است دریافت م یکنم.
  کارفرما ۱۰ در صد مالیات از خقوق کسر می کند.این با قوانین مالیاتی مغایرت ندارد؟

 20. علي می گوید

  سلام آقای ضیایی
  خیر ، مغایرتی با قانون مالیاتها ندارد و البته اگر دریافتی طی سال شما کمتر از میزان معافیت مالیاتی پایه آن سال باشد برابر ماده ۸۷ قانون مالیاتها قابل استرداد خواهد بود .
  خداحافظ /

 21. مهدی می گوید

  با سلام و تشکر
  در خصوص مالیات سال ۱۳۹۳ لازم به ذکر است که اینجانب با مراجعه به سازمان امور مالیاتی نسبت به حداکثر دریافتی مشمول نرخ ۱۰ درصد سوال نمودم که با توجه به پاسخ دریافتی مشخص گردید از مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا مبلغ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مشمول نرخ ۱۰ درصد می باشد و بالاتر از آن تا هر مبلغی به نرخ ۲۰ درصد مشمول مالیات خواهد بود لطفا جدول فوق را اصلاح نمایید.

 22. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  موردي را كه مي فرمائيد (نقل قول) با بخشنامه ابلاغي مغاير نيست:
  سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (۲۰%) برای بخش خصوصی و دولتی و …..

 23. علیرضا می گوید

  سلام
  میخام مالیات بر درآمد حقوق یک شرکت پیمانکاری رو که با اداره کل راه وشهرسازی تهران قرارداد دارد را پرداخت کنم
  نرم افزار مالیات بر درآمد حقوق رو دانلود کردم
  حقوق رو طبق قانون کار حداقل ۶۰۸۹۱۰۰ریال وارد کردم
  ودر این قسمتها باید چه عددی وارد شود
  کسر میشود معافیت ماده۹۱(به استثنای بندهای۱۰و۱۳)؟؟
  درامدمشمول مالیات حقوق پس از کسر معافیت موضوعماده۸۴؟؟؟
  مالیات قابل پرداخت ماه جاری؟؟؟

  مالیات که این پایه حقوق را شامل می شود چقدر است؟؟؟؟

 24. رضایی می گوید

  ببخشید پاسخی که به مهدی دادید کاملا مبهم است.
  سوال این است که آیا منظور از ” مازاد آن تا هفت برابر ” در متن قانون این است که از یک میلیون تومان تا هفت میلیون تومان نرخ مالیات ۱۰ درصد است یا اینکه از یک میلیون تومان تا هشت میلیون تومان؟
  به عبارت دیگر هفت برابر از صفر محاسبه میشود یا از یک میلیون؟

 25. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  چون قيد شده ” مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد” مفهوم آن همان كف معافيت است كه ماهانه يك ميليون تومان ميباشد لذاتا ۷ميليون تومان ۱۰% ماليات محاسبه ميشود.

 26. رضایی می گوید

  سلام
  سقف دوم معافیت را اشتباه نوشته اید .
  سقف دوم هفت برابر بر مازاد سقف اول می باشد.
  یعنی ۸ برابر سقف اول
  این موضوع از دارایی استعلام گردیده

 27. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر
  چطور استعلامی شده؟
  مکتوب یا شفاهی؟
  درکامنت های قبلی هم این موضوع تشریح شده است.

 28. سید محمد تقی زاده می گوید

  با سلام
  شروع نرخ ۲۰% از ۱۲۰۰۰۰۰۰۱ به بالاست

 29. مجید می گوید

  سلام
  طبق صفحه ۶ ردیف ۸ محاسبات همین بخشنامه مبلغ حقوق ماهانه تا مبلغ ۱۲ میلیون تومان مشمول ۱۰% میشود که محاسبات فوق مغایرت دارد. یعنی مالیات حقوق ۱۲ میلیون تومن در یک ماه معادل یک میلیون تومان می شود و ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان اشتباه است.
  تا ۲ میلیون معاف
  از ۲ تا ۱۲ میلیون ۱۰%

 30. امیر علیپور می گوید

  با سلام
  شما در محاسبه محدووه ۱۰ درصد در سال ۹۵ و ۹۶ استنباط متفاوتی از متن قانون قرار داده اید.
  با توجه به تغیییر نکرددن متن که اشاره شده مازاد بر میلغ معافیت و تا x برابر ۱۰ درصد محاسبه شود، شما در سال ۹۵، ۷ برابر را کلا ۱۰ درصد و بالای آن را ۲۰ درصد قرار داده اید با این حال برای سال ۹۶، ۵+۱ برابر را ۱۰ درصد و بالای آن را (۶*۲) ۲۰ درصد قرار داده اید.
  کدام روش درست تر است؟
  با تشکر از مطالب مفیدتان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.