بخشنامه ۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱/۲۵(ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۳)

2 327

با عنايت به بند(الف) تبصره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور،که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۳، مبلغ يکصد و بيست ميليون (۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰)ريال در سال تعيين گرديده است


و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (۲۰%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است،

لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم ماليات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال ۱۳۹۳ را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختي يا تخصيصي تا پايان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.


نحوه محاسبه ماليات حقوق به شرح پيوست مي باشد.


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


 

 مثال :
شخصی که از ابتدای سال ۹۳ در کارگاهی مشغول کار است:
اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد دریافتی شخص در تیرماه سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل است:
۱- حقوق و دستمزد مستمر نقدی در تیرماه ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.
۲- جمع حقوق و دستمزد نقدی تا پایان خرداد ماه ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.
۳- مزایای مستمر غیرنقدی در تیرماه ۱،۴۰۰،۰۰۰ ریال است.
۴- جمع مزایای مستمر غیرنقدی تا پایان خردادماه ۴،۲۰۰،۰۰۰ ریال است.
۵- مزایای غیرنقدی غیرمستمر در تیرماه ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.
۶- جمع مزایای غیرنقدی غیرمستمر تا پایان خردادماه ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.
۷- مزایای غیر مستمر نقدی در تیرماه ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.
۸- جمع مزایای غیرمستمر نقدی تا پایان خردادماه ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.
جمع مالیات پرداخت شده شخص مذکور تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۳ جمعا ۱،۹۹۵،۰۰۰ ریال است.

2 نظرات
  1. امیر می گوید

    چرا مثال در حد آزمون جامعه گذاشتند.
    راحت بگید در ماه تا یک میلیون تومان معاف، مازاد بر یک میلیون تومان ، هفت میلیون تومان بعدی ۱۰ درصد ، مازاد بر اینها ۲۰ درصد.

  2. رضایی می گوید

    آقا امیر مازاد بر یک میلیون تا شش میلیون تومان بعدی ۱۰ در صد یا هفت میلیون تومان بعدی؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.