نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۳۶۸۵۵/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۱۲/۲۱(در خصوص تفويض اختيار بخشودگي جرايم)

0 1,010

حسابداراپ

امور مالياتي شهر و استان تهران

پندار سیستم

ادارات کل امور مالياتي

نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي موضوع نامه شماره ۱۹۶۶۳/۲۰۰/ص مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۱ رئيس کل محترم سازمان متبوع، به اطلاع مي رساند منظور از “تسويه حساب کامل بدهي ها و تعيين تکليف ساير جرائم کليه پرونده هاي قطعي شده “، فقط پرونده مالياتي در همان منبعي  مي باشد که جرائم آن براي بخشودگي مورد بررسي است و بدهي مالياتي ساير منابع مانع بخشودگي جرائم منبع ديگر نمي باشد.

.

در ضمن در ارتباط با مودياني که (اعم از حقيقي و حقوقي) قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به انحلال و يا تعطيلي فعاليت خود حسب مورد اقدام و يا اصولا مشمول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي نمي باشند و بابت سنوات قبل داراي جرائم مالياتي مي باشند، شرط ثبت نام و تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده و همچنين ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي براي بخشودگي جرائم موضوعيت نخواهد داشت.

.

همچنين درخصوص بخشنامه شماره ۱۲۶۹۵/۲۳۰/ص مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ اين معاونت نيز به اطلاع   مي رساند پرداخت بدهي ماليات ارزش افزوده مطرح نبوده و صرفاً ” ثبت نام و تسليم اظهارنامه”، توسط مؤديان مشمول ماليات بر ارزش افزوده شرط اعطاي تسهيلات مي باشد.

 .

 

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم

 .

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.