نرم افزارحسابداری صدگان

شاپرک pos های گمشده را پيدا می کند.

0 2,233

حسابداراپ

مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات گفت: با سامانه شاپرک pos هاي خارج از مدار به راحتي مشخص مي شود.

.

پندار سیستم

ناصر حکيمي مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات در گفتگو با موج در خصوص انتشار اخباري مبني بر پيدا شدن pos هاي گمشده با راه اندازي سامانه شاپرک را تاييد کرد.

.

مدير اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي، يکي از اقدامات و مزيت هاي راه اندازي سامانه شاپرک را جستجو و يافتن pos هاي گمشده عنوان کرد و افزود: اکنون با راه اندازي سامانه شاپرک به راحتي مي توان متوجه شد که کدام pos ها در مدار نيستند چرا که شاپرک با نظم و انتظام به شبکه و طبقه بندي و احصاء آنها، اين قبيل مسائل را هم روشن مي کند.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.