نرم افزارحسابداری صدگان

نرخ مالیات بر سپرده بانکی و اوراق بهادار ۳درصد خواهد شد

0 665

حسابداراپ

با تصویب قانون جدید مالیاتهای مستقیم، سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود آنها تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد مالیات تعلق می‌گیرد.

.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که در مجلس در حال رسیدگی است، آمده است:

ماده ۲. متن زیر جایگزین ماده (۱۷) می‌شود و مواد (۱۹) تا (۲۲)، بند (۴) ماده (۲۴) و مواد (۲۶) تا (۳۳) و تبصره‌های آنها حذف می‌شود.

.

ماده ۱۷- اموال و دارائی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر  مشمول مالیات می‌باشد:

.

۱- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۱.۵) برابر نرخ‌های مذکور در ماده ۵۹ این قانون به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

.

۲- نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۱.۵)‌برابر نرخهای مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر این قانون طبق مقررات مذکور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

پندار سیستم

.

۳- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%).

.

۴- نسبت به انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

.

۵- نسبت به سود سهام و سهم‌الشرکه وحق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در زمان تحویل یا ثبت انتقال.

.

تبصره۱- نرخ‌های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است، در صورتی که وراث طبقات دوم  و سوم باشند، نرخ های مالیات مذکور در این ماده به ترتیب دو (۲) و چهار (۴) برابر خواهد شد.

.

تبصره ۲- در صورتی که متوفی اتباع خارجی باشد، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.

.

تبصره ۳- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۱) و (۲) و (۴) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهد بود.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.