نرم افزارحسابداری صدگان

تصرف سازمان‌ها قبل از اخذ مالیات در اموال متوفی سبب جریمه می‌شود.

0 596

حسابداراپ

در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است:

.

به گزارش خبرگزاری فارس در متن لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۳ آمده است: متن زیر جایگزین ماده (۳۴) شده و مواد (۳۵) تا (۳۷) و مواد (۳۹) تا (۴۳) تبصره‌های آنها حذف می‌شود:

.

«ماده ۳۴- اشخاص زیر مجاز نخواهند بود، قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون اموال و دارائی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له (کسی که برای او وصیت شده) تسلیم و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به آنها انجام دهند.

.

۱- بانک‌ها و سایر موسسات پولی و اعتباری، شرکت‌ها، موسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

.

۲- ادارات ثبت اسناد و املاک در هنگام ثبت مال غیر منقول به اسم وراث یا موصی‌له.

.

۳- دفاتر اسناد رسمی در هنگام ثبت تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک.

.

۴- شرکت‌هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد.

.

۵- شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر موسسات مالی و پولی

.

۶- محاکم دادگستری و ادارات اجرای احکام دادگستری

پندار سیستم

.

۷- صندوق‌های دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

.

۸- سازمان اوقاف و امور خیریه

.

۹- اداره سرپرستی صغار و محجورین

.

اشخاص مذکور در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) قیمت مال نیز خواهند بود.

.

در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونین وی، در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

.

تبصره- دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

.

ماده ۴. متن زیر جایگزین ماده (۳۸) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده ۳۸- اموالی که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل می‌شود، به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشاخص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

.

تبصره- در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، نسبت به منافع هر سال، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.