نرم افزارحسابداری صدگان

تصویب استاندارد حسابداری ۱۶-آثار تغییر در نرخ ارز

0 1,442

حسابداراپ

.
مجمع عمومی سازمان حسابرسی استانداردحسابداري تجدیدنظرشده شماره ۱۶  را در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۵ تصویب کرد. تاریخ اجرای این استاندارد برای صورتهای مالی است که دوره مالی آنها از ۱۳۹۱/۱/۱ و بعد از آن شروع می شود.
.
مهم ترین تغییر این استاندارد مربوط به تفاوت تسعیر وامهای ارزی مربوط به پروژه ها و داراییهای درجریان ساخت است.
.
طبق این استاندارد جدید، زیان تسعیر ارز وامهای مربوط به این قبیل پزوژه ها و داراییها تا زمان بهره برداری به حساب بهای تمام شده آنها منظور میشود.
.
منبع : سایت سازمان حسابرسی
.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.