نرم افزارحسابداری صدگان

احتساب مبالغ واریزی شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

0 608

حسابداراپ

با تصویب هیئت وزیران، مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند(ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.

.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد؛

پندار سیستم

.

مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد(۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۷ و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف(۱۶۰۱۱۱)مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند(ب) ماده(۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده(۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۸۷ به بعد و عملکرد سال ۱۳۹۰ و پس از آن محسوب خواهد شد.

.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.