حسابان وب

مشوقهای سازمان امور مالیاتی برای پرداخت به موقع مالیات

0 467
آکادمی محسن قاسمی

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: پرداخت به موقع مالیات سبب تشویق و عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر موجب جریمه می‌شود.

.

به گزارش خبرگزاری فارس ، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: نظر به این که آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد) روز شنبه سی و یکم تیر ماه سال جاری خواهد بود، صاحبان محترم مشاغل از هم اکنون می‌توانند اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس فعالیت‌های شغلی و مدارک تکمیل و در مهلت مقرر قانونی (حداکثر تا ۳۱/۴/۱۳۹۱) به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

.

– ارسال اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی نیز از طریق پایگاه متمرکز، به نشانی www.tax.gov.ir امکان‌پذیر است.

.

– تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر (حداکثر  تا ۳۱/۴/۱۳۹۱) موجب بهره‌مندی صاحبان محترم مشاغل از مزایا و تسهیلات قانونی از جمله معافیت مالیاتی که میزان آن برای سال ۱۳۹۰ مبلغ ۵۸.۲۰۰.۰۰۰ ریال است، خواهد شد.

.

– بر اساس قوانین و مقررات مصوب، برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی، منوط به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر شده است.

فینتو

.

– صاحبان محترم مشاغلی که بر اساس توافق یا خوداظهاری اقدام و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ خود را تسلیم می‌نمایند:

.

۱- در صورت ارسال اظهارنامه الکترونیکی، می‌توانند حداقل ۳۰ درصد مالیات ابرازی را به صورت نقد به همراه اظهارنامه‌ پرداخت و مابقی را در ۷ قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۱ تقسیط نمایند. این دسته از مؤدیان محترم مالیاتی تا زمانی که فاقد امضاء‌الکترونیکی می‌باشند، لازم است اظهارنامه الکترونیکی را چاپ و در همان مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

.

۲- در صورت تسلیم اظهارنامه کاغذی می‌توانند حداقل ۵۰ درصد مالیات را به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی را در ۵ قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۱ تقسیط نمایند.

.

– سازمان امور مالیاتی کشور علاقه‌مند است صاحبان محترم مشاغل با تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی و رعایت سایر مقررات مربوط ضمن ایجاد زمینه تعامل بیشتر، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و عدم تعلق جرایم، شامل ( ۴۰ درصد) اصل مالیات از صاحبان مشاغل بندهای الف و ب (غیرقابل بخشودگی) و ۱۰ درصد اصل مالیات از صاحبان مشاغل بند ج را فراهم آورند.

.

– علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر، برای پرداخت مالیات عملکرد، موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر و پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۲.۵ درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.