نرم افزارحسابداری صدگان

معافيت مالياتي جديد براي صنعت پتروشيمی

0 772

حسابداراپ

بر اساس ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه چنين آمده:
«به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره ارزش صادراتي آن، درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلند مدت تامين خوراك صنايع مياني پتروشيمي از معافيت‌هاي صادرات غير‌نفتي برخوردارند…».

.

براساس آیين نامه اجرایي مربوط به شماره ۴۵۶۳۸/ت۴۸۰۶۳ه مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ مصوبه هيات وزيران، نكات قابل توجه به شرح زير مي‌باشد:

پندار سیستم

.
الف) بر اساس ماده ۵ اين آیين نامه: چنانچه توليد كنندگان مواد پتروشيمي موضوع اين آئين نامه محصولات خود را به جاي صادرات به صورت قراردادهاي بلند‌مدت تامين خوراك به بنگاه‌هاي مصرف كننده داخلي(صنايع مياني پتروشيمي، موضوع ماده ۶ اين آيين‌نامه) تحويل دهند، مشمول معافيت‌هاي صادرات غير نفتي از جمله معافيت‌هاي مالياتي خواهند بود.

.
ب) بر اساس ماده ۷ اين آیين نامه: شرايط قراردادهاي بلند مدت عنوان شده كه از جمله نبايد كمتر از ۱۰ سال باشد و همچنين قراردادهاي موضوع اين ماده پس از تاييد و اعلام وزارت نفت، به سازمان امور مالياتي كشور و ساير مراجع ذي‌ربط مبناي اعمال معافيت موضوع ماده (۵) اين آيين‌نامه خواهد بود

.
مصطفي باتقوا – حسابدار رسمي- حسابدار مستقل
mbataghvaiacpa@yahoo.com

منبع : دنياي اقتصاد

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.