حسابان وب

بخشنامه ۴۳۷۶۸/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۱۱/۲۵ (درج کد ملي، کد پستي و شماره اقتصادي در قبوض پرداخت ماليات )

1 480

حسابداراپ

احتراماً، با عنايت به قانون الزام اختصاص شماره ملي و کد پستي براي کليه اتباع ايراني و آيين نامه اجرايي موضوع ماده (۶) قانون مذکور و همچنين مقررات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با شماره اقتصادي، موديان مالياتي مکلفند در پرداخت ماليات،کدملي (براي اشخاص حقيقي) و شناسه ملي (براي اشخاص حقوقي) و کد پستي خود و در موارد مالياتهاي تکليفي کدملي، شناسه ملي و کد پستي دريافت کننده وجوه را براي درج در قبوض مالياتي ارائه نمايند.

.

فینتو

در اين ارتباط مقتضي است ادارات امور مالياتي راهنمايي و اطلاع رساني لازم را براي موديان محترم مالياتي بعمل آورده و ترتيبي اتخاذ نمايند تا صدور قبوض پرداخت ماليات با اطلاعات مذکور انجام گيرد.

 .

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم

1 نظر
  1. غلامپور می گوید

    این هم از آن بخشنامه هائی است که اجرا نمیشود ( فقط جهت اطلاع ) .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.