بخشنامه ۲۶۸۵۹/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۱/۲۹(حذف بند ۳-۳ دستورالعمل ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰)

0 92

پيرو دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ بدينوسيله بند۳-۳ دستورالعمل مذکور مبني بر،” در صورت فروش کالا و يا خدمات به مصرف کننده نهائي،درج شماره اقتصادي خريدار الزامي نمي باشد” حذف و رديف هاي ۴-۳ و ۵-۳ به ترتيب به عنوان رديفهاي ۳-۳ و۴-۳ تغيير مي يابند.

.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.