نرم افزارحسابداری صدگان

افزايش يك درصد نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده در سال ۱۳۹۱

0 3,286

حسابداراپ

بر اساس تبصره “۲” ماده ” ۱۱۷″ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي دارد نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه (‌سال ۱۳۹۰ )‌سالانه به ميزان يك در صد افزايش يابد ،


بنابر اين نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي از ابتداي سال ۱۳۹۱ از چهار درصد ‌۴%‌ به پنج در صد ‌۵%‌ ‌افزايش مي يابد.

پندار سیستم

.

لذابه منظور جلوگيري از هر گونه مشكلات اجرايي از موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده درخواست مي گردد كه از ابتداي سال ۱۳۹۱ در كليه مبادلات اقتصادي في مابين ( عرضه كالاها و ارائه خدمات عمومي ) ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ پنج در صد ۵% ( ۲،۹% ماليات و ۲،۱%‌عوارض) در صورتحساب هاي صادره اعمال و از خريداران اخذ نمايند.

.

لازم به يادآوري است كه نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي تا پايان سال ۱۳۹۰ چهار درصد ۴% ‌خواهد بود.

روابط عمومي سازمان امور مالیاتی

..

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.