نرم افزارحسابداری صدگان

اصلاحات اساسنامه جامعه ابلاغ شد.

0 789

حسابداراپ

اصلاحات اساسنامه جامعه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۹۰ هیات محترم وزیران تصویب و در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۰ به جامعه ابلاغ شده است .

اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران بر اساس مفاد تبصره (۲) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی » توسط هیات محترم موسس جامعه، تهیه و درتاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۸ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است .

اساسنامه مزبور سپس در تاریخ های ۱۸/۳/۱۳۷۹، ۱۷/۵/۱۳۸۰، ۱۴/۷/۱۳۸۱و۱/۱۱/۱۳۸۲ مورد اصلاحات جزئی قرار گرفته است .

محل تبلیغ شما

اصلاحات انجام شده اخیر که در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۰ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده ، اساسنامه جامعه را مورد بازنگری اساسی قرارداده است .

محورهای اصلی اصلاحات در راستای توسعه خدمات ، افزایش پاسخگویی ، اشاعه مشارکت اعضا ، تقویت ارکان اجرایی و نظارتی ، ارتقای نظارت حرفه ای جامعه ، توجه به تجربیات حرفه ای ، گسترش نظارت دولت ، تشدید تنبیهات انتظامی و رتبه بندی اعضای شاغل صورت گرفته است .

جامعه حسابداران رسمی ایران برنامه ریزی لازم را به منظور اجرای کامل مفاد اساسنامه انجام داده که جزئیات اجرایی هر بخش به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید .

از کلیه اعضای محترم به خصوص شرکای موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی دعوت  می گردد ضمن مطالعه مفاد اساسنامه نسبت به اجرای مواد مربوط ، برنامه ریزی نمایند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.