نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه واريز عوارض ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي سال ۱۳۹۰

0 940

حسابداراپ

در راستاي اجراي قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران مقتضي است از ابتداي سال ۱۳۹۰ كليه موديان محترم مشمول ماليات بر ارزش افزوده در هنگام واريز عوارض ماليات بر ازش افزوده موارد ذيل را مورد توجه قرار دهند.

– عوارض موضوع بند “الف” ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حريم از ابتداي سال ۱۳۹۰ به حساب عوارض ارزش افزوده داخل حريم واريز شود.

پندار سیستم


– عوارض آلايندگي موضوع تبصره “۱” ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حريم از ابتداي سال ۱۳۹۰ به حساب عوارض آلايندگي داخل حريم واريز شود.

روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.