نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۸۷۳۰۵ مورخ ۸۷/۸/۲۹(دستورالعمل صدور گواهي اخذ چک به نيابت از گمرک جمهوري اسلامي ايران در رابطه با واردات ماشين آلات خطوط توليد)

1 2,321

حسابداراپ

در اجراي بخشنامه شماره ۱۲۷۳۷۴ مورخ ۱۵/۸/۸۷ مقام محترم وزارت امور اقتصادي ودارايي وبا عنايت به نامه شماره ۲۲۹۵۵۵/۳۰۴/۸۸/۸۳ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۷ رئيس کل محترم گمرک جمهوري اسلامي ايران، به ادارات کل امور مالياتي وماليات بر ارزش افزوده حوزه عملکرد ماليات بر ارزش افزوده مؤديان مأموريت داده مي شود در اجراي بخشنامه فوق الذکر، اقدامات زير را جهت اخذ وصدور گواهي وصول چک بر اساس درخواست گمرکات کشور به مورد اجرا بگذارند:

۱- دريافت وبررسي درخواست گمرک ذيربط در رابطه با دريافت چک در اجراي بخشنامه مذکور واين دستورالعمل (طبق نمونه پيوست)؛

۲- اخذ وبررسي اعتبار شماره اقتصادي مؤدي مراجعه کننده؛

۳- بررسي وتعلق چک تسليمي به حسابهاي مؤدي که در پرونده ماليات بر عملکرد مستقيم مؤدي اعلام گرديده است؛

۴- صدور گواهي دريافت چک به صورت چاپي وپرفراژ شده (بر اساس نمونه پيوست ۲) به عنوان گمرک متقاضي؛

۵- ارسال گواهي وصول چک صادره از طريق نمابر به گمرک درخواست کننده وتحويل و نسخه اصل به مؤدي جهت تحويل؛

۶- ثبت ونگهداري سوابق در پرونده عملکرد ماليات بر ارزش افزوده مؤدي جهت اقدامات بعدي؛

۷- ارسال چک به اداره حسابداري اداره کل، جهت نگهداري به صورت اماني تا زمان رسيدگي وتعيين تکليف پرونده مؤدي .

ضروري است گزارش عملکرد آن اداره کل در ارتباط با اين حکم به صورت ماهيانه به معاونت ماليات بر ارزش افزوده منعکس گردد. ضمناً دستورالعمل استرداد چک تدوين و متعاقباً به ادارات کل ابلاغ خواهد گرديد.

علي اکبر عرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

————————————————————————————————————————————————————–

پيوست ۱

پندار سیستم

شماره:

تاريخ:

سازمان امور مالياتي کشور

اداره کل امور مالياتي استان ……………………

با سلام

احتراماً در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ودر اجراي دستورالعمل شماره ۱۲۷۳۷۴ مورخ ۱۵/۸/۸۷ مقام محترم وزارت امور اقتصادي ودارايي با عنايت به اين که شرکت                به شماره ثبت ……………………….. وشماره اقتصادي ……………………………………….. بر اساس مجوز شماره …………………. مورخ ……………………………. وزارت صنايع ومعادن، مشمول معافيت واردات ماشين آلات وتجهيزات خطوط موضوع مصوبه مورخ ۲۴/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي وقسمت اخير ماده ۱۷ قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد و برابر محاسبات گمرک جمهوري اسلامي ايران وماليات بر ارزش افزوده وعوارض متعلقه ماشين آلات وارداتي جمعاً ………………………………………… ريال (به حروف ……………………………….) مي باشد، خواهشمند است دستور فرمائيد ماليات وعوارض فوق الذکر طي يک فقره چک از اين شرکت اخذ ونتيجه از طريق شماره نمابر ……………………………… (با پيش شماره ……………………) به اطلاع اين گمرک رسانيده شود.

مدير / مدير کل گمرک

————————————————————————————————————————————————————-

پيوست ۲

شماره:

تاريخ:

شماره پرونده:

گواهي دريافت چک

(موضوع بخشنامه شماره ۱۲۷۳۷۴ مورخ ۱۵/۸/۸۷ وزير امور اقتصادي)

اداره کل امور مالياتي………… اداره امور مالياتي شماره……………. گروه مالياتي شماره…………….نشاني………………………………………………….تلفن………………..کدپستي ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
گمرک…………………..در اجراي بخشنامه شماره ۱۲۷۳۷۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۷ مقام محترم وزارت امور اقتصادي و دارائي و بازگشت به نامه شماره ………… مورخ…………. در رابطه با ترخيص ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليدي بر اساس مجوز شماره ………………….مورخ…………….. وزارت صنايع و معادن بدينوسيله گواهي مي گردد:شرکت: _______________________________________________________________

به شماره ثبت: _________________________  و شماره اقتصادي:ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا

کدپستي: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                      و تلفن: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا

نشاني:______________________________________________________________

بابت ماليات و عوارض متعلقه:

چک شماره: _____________________   مورخ:   _____________________________

بـه مبلغ(به عدد):______________________ريال( به حـروف…………………………….)

را نزد اين اداره کل توديع نموده است.(تصوير چک پيوست مي باشد)

مراتب جهت اطلاع و طي مراحل قانوني بعدي اعلام مي گردد.

رئيس گروه مالياتي: معاون اداره کل/رئيس اداره امور مالياتي:نام و نام خانوادگي                                        نام و نام خانوادگيمهر و امضاء                                                  مهر و امضاء
تذکرات:۱. اين گواهي صرفاً جهت ارائه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار ديگري ندارد.۲. اين گواهي به صورت غير مخدوش و بدون خط خوردگي معتبر است.

۳. اين گواهي از جمله اسناد رسمي دولتي محسوب مي شود و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

——————————————————————————

لينك مرتبط:

بخشنامه ۴۷۹۷/۲۶۰/د مورخ ۹۱/۶/۱۵(وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی)

 

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. sadeghian می گوید

    سپاس فراوان.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.