محل تبلیغ شما

شرایط استفاده از چک آزاد در قوانین جدید

0 295

هوفر

۱. استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

۲. حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره می باشد.
۳. سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون (موضوع بخشنامه شماره  ۹۹/۳۳۱۴۳۹ مورخ ۱۹۹/۱۰/۱۶) می باشد.
محل تبلیغ شما

۴. چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است.
۵. از حیث ترتب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرای چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک‌های عادی به استثناء الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی می گردد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.