محل تبلیغ شما

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶(بخشودگی ۵ واحد درصد مالیات مشاغل آسیب دیده از کرونا)

0 1,174

هوفر

توضیح سایت تازه های حسابداری:

بخشنامه مرتبط به شماره  ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸(مبنای محاسبه پنج واحد درصد بخشودگی) را اینجا ببینید.


ابلاغیه مالیاتی شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۲ ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه اجرای حکم جزء (٢) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشورمنتشر شد.

محل تبلیغ شما

این نظریه در خصوص بخشودگی ۵ واحد درصد مالیات مشاغل آسیب دیده از کرونا می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.