محل تبلیغ شما

بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۶۶۴ مورخ۱۴۰۰/۲/۴(اصلاح بخشنامه بازنشستگی در اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری)

0 159

هوفر

اصلاح بند ۶-۲-۶ بخشنامه ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۱۹۶ مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ بازنشستگی در اجرای دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۸۰۷ مورخ ۹۹/۶/۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ابلاغ شد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.