محل تبلیغ شما

نامه شماره ۶۲/۷۶۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱(پرداخت سود بالای ۱۶٪ ممنوع)

0 334

هوفر

پرداخت سود بالای ١۶ درصد توسط بانک ها هزینه قابل قبول مالیاتی نیست.

 وزیر اقتصاد و دارایی در نامه ای از همه بانک های دولتی خواست که مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت حداکثر ١۶ درصد سود سپرده بلند مدت یکساله را رعایت کنند.
محل تبلیغ شما

فرهاد دژپسند در این نامه تاکید کرده نرخ های بالاتر از این عدد از سوی بانک ها هزینه قابل قبول مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است طبق گزارش حسابرسی در این خصوص اقدام کند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.