محل تبلیغ شما

دادنامه ۲۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲(ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص معافیت مالیات حقوق کارکنان مستقر در پارک های فناوری و شهرک های فناوری)

0 493

هوفر

دیوان عدالت اداری ماده ۲ مصوبه شماره  هیأت وزیران در خصوص معافیت مالیات حقوق کارکنان مستقر در پارک های فناوری و شهرک های فناوری را ابطال کرد.

کلاسه پرونده : ۹۸۰۳۶۴۵
محل تبلیغ شما

شاکی : آقای بهمن زبردست
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.