محل تبلیغ شما

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۷۸۲۲ مورخ ۹۹/۸/۲۸ (تعطیلی جلسات هیئت های تجدید نظر تشخیص و بدوی تامین اجتماعی)

0 1,004

هوفر

جلسات هیئت های تجدید نظر تشخیص و بدوی تامین اجتماعی بدلیل کرونا تا یک ماه تعطیل شدند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.