محل تبلیغ شما

بخشنامه ۵۰۳۰/۹۹/۳۱۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶(دستورالعمل نحوه ارائه شماره حساب بانکي مستمری بگیران به صورت غیرحضوری)

0 991

هوفر

بموجب بخشنامه ۵۰۳۰/۹۹/۳۱۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ سازمان تامین اجتماعی ، دستورالعمل نحوه ارائه شماره حساب بانکي مستمری بگیران به صورت غیرحضوری اعلام شد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.