مرور برچسب

1000/98/9611

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۸/۹۶۱۱ مورخ ۹۸/۸/۱(آیین نامه حمایت از شرکت‌های نوپا)

معاونین  محترم ‏/مدیران کل  مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام احتراما؛ در اجرای آیین نامه اجرایی حمایت از شرکت‌های نوپا موضوع تصویب‌نامه شماره 25071 ‏/ت54991…