نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

کمک هزینه عائله مندی

تصویب‌ افزایش حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و وظیفه‌بگیران تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد: