نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

وام بازنشسته

بازنشستگان وام ضروری می گیرند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ثبت نام وام ضروری ویژه بازنشستگان از ۲۱ آبان تا ۲۱ دی خبر داد و گفت: به زودی بزرگترین بانک بازنشستگان تحت عنوان امیرکبیر فعالیت خود را شروع…