نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نرخ مالیات بر سپرده بانکی و اوراق بهادار ۳درصد خواهد شد

چطور تولید ضررده مالیات بپردازد ولی از سود سپرده بانکی مالیات نگیریم؟

در حالی پورابراهیمی نماینده مجلس اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی را موجب بروز مشکلات دیگر اقتصادی می داند که مصباحی مقدم دیگر نماینده مجلس می پرسد: چطور تولید ضررده باید مالیات…