نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان

اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه‌شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان

 افراد بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی نیز می‌توانند به صورت پاره‌وقت، خارج از ساعات انجام کار موظف و یا ایامی در طول هر ماه را برای کارفرمایان مختلف کار کرده و بیمه‌پردازی داشته…