نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

موجودي كالاي ساخته شده

موجودي‌هاي واهي

مخاطبين اين نوشتار حسابرسان و حسابرسان ارشد در موسسات حسابرسي معتبر هستند. . سال‌ها قبل در يكي از حسابرسي‌هاي يك شركت توليدي متوجه شديم كه موجودي انبار طبق دفاتر حسابداري بسيار…