نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مهلت ارزش افزوده

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱ مورخ ۹۷/۱/۸ (تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم – زمستان ۹۶)

بموجب بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی ، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم - زمستان 96 براساس درخواست کتبی تا 31 فروردین ماه تمدید شد.

بخشنامه ۲۶۰/۹۶/۵۱۱مورخ ۹۶/۴/۱۳(تسليم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال ۱۳۹۶)

با توجه به اينكه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره اول ( فصل بهار) سال 1396 روز پنج شنبه مورخ1396/04/15 مي باشد، لذا ضروري است كليه ادارات كل امور مالياتي و…

بخشنامه ۳۷۱۹۵/۲۰۰ مورخ ۸۹/۱۲/۲۵(تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۸۹)

نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست‌هاي مؤديان محترم چهار مرحله فراخوانهاي ثبت‌نام و اجراي ماليات بر ارزش…