مرور برچسب

معافیت صادرات

جزئیات بخشنامه “مالیاتی-ارزی”

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جزئیات جدیدی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی ( با امضای رئیس کل این سازمان) برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را در اتاق…