نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مشاغل سخت

سابقه بیمه مشاغل سخت و زیان آور به ازای هر سال یک و نیم سال محاسبه می شود.

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن هر سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور صرف نظر از داشتن سابقه توالی 20 ساله یا تناوب 25 ساله در اشتغال در مشاغل مذکور معادل یک‌و‌نیم…

سابقه حق بيمه مشاغل سخت به ازاي هر سال، يک سال و نيم محاسبه مي‌شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز گذشته با تصويب طرح استفساريه‌اي مقرر کردند که سابقه بيمه مشاغل سخت به ازاي هر سال يک سال و نيم محاسبه شود.به گزارش ايسنا، در اين جلسه…