مرور برچسب

مشاغل سخت و زیان آور

تعریف مشاغل سخت و زیان آور

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره مشاغل سخت و زیان‌آور خبرنگاران اظهار داشت:‌ بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی که در سال 1380 تصویب شد، دو نوع کار سخت و زیان‌آور مشخص شده است.