نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات کارتخوان

بزن به کارت!

پدیده کارت به کارت، حالا تبدیل به یکی از خبرسازترین پدیده های اقتصادی کشور شده است؛ دیگر کسی دوست ندارد شاهد کارت کشیدن باشد و ترجیح می دهد از خریدار درخواست کند پول را کارت به…

تفاهم نامه ۲۰۰/۸۱۹۴ مورخ ۹۸/۵/۷(الزامی شدن استفاده از کارتخوان)

بر اساس توافق به عمل آمده بین سازمان نظام پزشکی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دامپزشکی، استفاده از کارتخوان برای افرادی که در حرفه پزشکی و دامپزشکی مشغول به فعالیت هستند، الزامی…

رصد درآمد پزشکان

فراخوان سازمان مالیاتی برای ثبت‌نام مشمولین حرف پزشکی و پیراپزشکی، دندان‌پزشکی و دامپزشکی در نظام پایانه فروشگاهی از اوایل مردادماه عملیاتی میشود.