نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات خودرو

آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درخصوص مالیات خودرو

هیأت وزیران در جلسه ۱/۴/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۴۰۱۰۷/۲ مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین­‌نامه…

سه مالیات جهانی برای خودرو

بررسی تجربه جهانی مالیات ستانی در بازار خودرو بیانگر حل سه چالش سفته بازی، آلودگی هوا و ترافیک با یک جعبه ابزار مالیاتی است. در این زمینه «دنیای اقتصاد» به بررسی چگونگی اخذ مالیات…

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۸ مورخ ۹۸/۱۰/۹ (اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای…

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده…