نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاری تأمین نیروی انسانی

ابطال بندهایی از بخشنامه های مالیاتی در خصوص ارزش افزوده پیمانکاری تأمین نیرو

باتوجه به اینکه  بند 11 بخشنامه 28004 در خصوص فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و بخشنامه 210/98/98 قبلا ابطال شده بود، بموجب رای جدید دیوان عدالت اداری ابطال آن  از تاریخ…

ابطال صدر بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۸/۹۸ در خصوص معافیت خدمات نیروی انسانی

 قسمت صدر بخشنامه شماره 210/98/98-1398/11/28 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافیت مزبور صرف خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از…

دادنامه ۲۸۳۱ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲۸(ابطال بخشنامه مالیاتی در خصوص پرداخت مالیات ارزش افزوده قراردادهای خدماتی پشتیبانی)

قسمت اخیر بخشنامه شماره 98/98/210-28/11/1398 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما…

مالیات برارزش افزوده قراردادهای ماهیت تامین نیروی انسانی

باتوجه به ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۸۸/۱۱/۱۲ توسط دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات برارزش افزوده قراردادهای ماهیت تامین نیروی انسانی ، توضیحات تکمیلی سازمان امورمالیاتی…

بخشنامه ۲۱۰/۹۸/۹۸ مورخ۹۸/۱۱/۲۸(درخصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲)

توضیح سایت تازه های حسابداری: - قسمت اخیر این بخشنامه  که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد،…

فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک بند از بخشنامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را از پرداخت مالیات بر ارزش…