نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات ساخت و ساز

بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۵۲۸ مورخ ۹۳/۷/۲۳(ماليات حقوق تكليفي اشخاص حقيقي كه مبادرت به ساخت ساختمان در املاك خود مي نمايند)

به قرار اطلاع در برخي ادارات امورمالياتي از اشخاص حقيقي (مالكان املاك) كه جهت ساخت ساختمان هاي خود با انعقاد قرارداد اعم از شفاهي يا كتبي با پيمانكاران (كلا يا جزئا) مبادرت به…