نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 10قانون نوسازی صنایع

دادنامه شماره ٩٢٠ مورخ ٩٦/١٠/٦ (شروط چهارگانه برقراری قانون ماده ١٠ نوسازی صنایع)

با توجه به تعارض در صدور آراء از سوی برخی از شعب دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این دیوان طی دادنامه شماره ٩٢٠ مورخ ٩٦/١٠/٦ بر رعایت شروط چهارگانه مندرج در قانون ماده ١٠ نوسازی…

اجرای حکم بازنشستگی پیش از موعد از محل واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

نمایندگان موافقت کردند که اجرای حکم بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام…

بازنشستگی بیش از ۸۳ هزار نفر از طریق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تأمین‌اجتماعی

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، کیومرث طهماسبی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: در مدت یادشده تعداد 4 هزار و 719 نفر نیز از طریق ماده 10 قانون نوسازی صنایع از…