نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

روز جهانی حسابدار مبارک

روز جهانی حسابدار مبارک

سالي ديگر گذشت و روزهايي رسيد كه با كمال افتخار ، تبريك گوي روز حسابدار به شما عزيزان باشيم. خاضعانه و خاشعانه از خداوند هستي آفرين ، آرزومند تقدير روزهاي عالي در سرنوشت شما…